Russisk høyesterett har kommet fram til at tsar Nikolaj II ble drept urettmessig og at hans omdømme skal rehabiliteres.

I kjennelsen konkluderes det med at landets siste tsar ble drept på grunn av politisk undertrykking.

Tsar Nikolaj, hans kone Aleksandra og deres fem barn ble skutt og drept av revolusjonære bolsjeviker 17. juli 1918.

Årelang strid

Monarkister og Romanov-familien, som er tsarfamiliens slektninger, har i lang tid forsøkt å få russiske myndigheter til å anerkjenne at tsaren og hans familie var ofre for en forbrytelse.

Spørsmålet om rehabilitering av tsarfamilien har pågått i Russland i elleve år. I slutten av 2005 sendte storfyrstinne Maria Vladimirovna Romanova en begjæring om rehabilitering til den russiske riksadvokaten. Hun ville at massakren av tsarfamilien i 1918 skal klassifiseres som en politisk forbrytelse, og at tsaren, tsarinaen og deres fem barn skal rehabiliteres, slik mange andre ofre for kommunistenes forfølgelser har blitt.

Riksadvokaten avviste begjæringen med henvisning til at den ikke var godt nok begrunnet.

Helgener

– Det finnes ingen pålitelige beviser for at det lå et politisk motiv bak de offisielle beslutningene som gjaldt de døde, het det da.

Romanov-familien gikk videre med saken til en domstol i Tver, utenfor Moskva, men også der ble begjæringen avvist.

Nikolaj II og hans familie ble henrettet utenfor Jekaterinburg på ordre av en av bolsjeviklederne, Jakov Sverdlov, da tsarens soldater nærmet seg Jekaterinburg. Beslutningen ble tatt i all hast i et forsøk på å hindre at tsarfamilien ble satt fri. Den opprinnelige planen til bolsjevikene var å stille tsaren for retten.

Den russiskortodokse kirken erklærte tsarfamilien som helgener i 2001.

TASS
Billedsentralen