«Monsteret fra Amstetten» er blitt en fast betegnelse i deler av pressen for tiltalte Josef Fritzl, som onsdag hadde sin andre dag på tiltalebenken i St. Pölten – tiltalt for drap, slaveri, voldtekt og for å ha holdt sin datter innesperret i 24 år i en kjeller under sitt hus.

Allerede første dag i retten protesterte forsvareren Rudolf Mayer mot betegnelsen.

«Et monster ville ha oppført seg helt annerledes. Hvis det bare hadde dreid seg om sex, ville han ikke hatt barn. Et monster ville ha gjort kort prosess. Et monster ville heller neppe slept et juletre ned i kjelleren til jul, skaffet TV, bøker, kjæledyr og medisin,» sa forsvareren.

Skjulte sin svakhet

Den østerrikske psykiateren Reinhard Haller støtter i et intervju i avisen Die Presse forsvareren:

«Intet menneske er bare ondt eller godt. Fordelingen av godt og ondt er imidlertid svært forskjellig fra menneske til menneske. Alfred Adler har en gang sagt: «Det finnes ingen menneskelig grusomhet som ikke bunner i en skjult svakhet.» Josef Fritzl har på enestående vis forstått å skjule sin svakhet for omverdenen.»

Ingen tilsvarende sak

Behovet for å se et monster i Josef Fritzl bunner uten tvil i den omstendighet at det i kriminalhistorien ikke finnes en tilsvarende sak. Vel har det vært store incestsaker og andre der mennesker har vært holdt fanget i lengre tid. Men det er enestående at et incestforhold utspiller seg i et kvart århundre, mens offeret holdes fanget og føder syv barn.

Psykologiske forklaringer på hvordan det kunne bli slik, savner man til gjengjeld ikke i Freuds hjemland: Alle eksperter synes enige om at nøkkelen til Josef Fritzls atferd må søkes i hans barndom.

Uønsket av moren

Josef Fritzl ble født av en 42-årig mor som ikke ville ha ham, som slo ham, og som nektet ham å leke med andre barn.

«Når et barn blir utstøtt eller får følelsen av ikke å være elsket, utvikler det narsissistiske sykdomsreaksjoner, som senere utvikler seg til egne maktkrav og aggresjoner,» sier Haller til Die Presse.

«Men man kan på ingen måte slutte at de foreliggende risikofaktorene nødvendigvis fører til kriminelle handlinger. Mange mennesker bearbeider særdeles negative opplevelser fra barndommen og blir aldri forbrytere.»

Psykiatrisk rapport

Adelheid Kastner – psykiateren som har utarbeidet en psykologisk profil for retten i St. Pölten – skriver i sin rapport:

«Han er født med en prioritering som skulle få innflytelse på hele resten av hans liv.»

Kastner konstaterer at moren åpenbart vokste opp med «et mannsbilde som ble negativt formet av hennes dominerende far. Hun giftet seg med en mann som lot seg skille fra henne fordi ekteskapet var barnløst.»

For å bevise at hun ikke var ufruktbar, lot hun seg besvangre av en annen mann, Fritzls far, som hun ikke følte annet for enn at han kunne brukes til avlsformål.

«Da dette lyktes, var det denne gang moren som lot seg skille, uten at barnets krav på en far spilte den minste rolle,» skriver Kastner i profilen.

Et «alibibarn»

Derfor brukte Fritzl betegnelsen «et alibibarn» om seg selv da han ble avhørt av politiet. Om dette skriver Adelheid Kastner:

«Josef F. var i beste fall en katastrofe, i verste fall en plage og en belastning (for moren), i hvert fall ikke et vesen som ble omfattet av hensyn, hengivenhet, omsorg eller kjærlighet.»

Hans mor lot hele tiden sine aggresjoner gå ut over sønnen.

«Når man ikke får sine behov oppfylt eller blir elsket, kan man som regel vente at personen utvikler store underskuddssymptomer.»

Denne underskuddssituasjonen skulle få forferdelige følger for Fritzls datter Elisabeth. På psykiaterspråk:

«Det avviste, mishandlede, uønskede barnets raseri mot sin mor har medført en sadistisk farget overføring til kvinner (i alminnelighet). Behovet for helt alene å eie et annet menneske (sitat Josef Fritzl) henviser til et livslangt begjær etter en uoppløselig binding.»

– Bør på psykiatrisk klinikk

Josef Fritzl bør plasseres på en psykiatrisk institusjon ettersom det er fare for at han begår overgrep igjen, sa Kastner da hun redegjorde for retten onsdag.

– Det er fortsatt stor fare for gjentakelse hvis han ikke får behandling, sa psykiateren. Hun mener Fritzl bør få behandling til han ikke lenger utgjør en fare for samfunnet.

Kastner har skrevet en 130 sider lang rapport om Fritzls personlighet. I den konkluderes det med at han har store personlighetsforstyrrelser, men at han er strafferettslig tilregnelig og at han derfor kan stilles til ansvar for sine handlinger.

«Skulle bli hos meg»

Om sitt incestuøse forhold til datteren har Fritzl til forhørsprotokollen sagt:

«Jeg har jo bare fått så mange barn med henne for at hun alltid skulle bli hos meg. En mor til seks er jo ikke særlig attraktiv for andre menn.»

I Adelheid Kastners psykiatriske betenkning heter det videre:

«Han er som en vulkan. Han føler seg spaltet og har sagt at han har en ond åre, hvis elv av destruktiv lava han ikke lenger kan bremse.»

Til det sier Haller:

«Nesten ethvert menneske har utvilsomt forbryterske ansatser i seg. Det avhenger av omstendighetene, om de bare slumrer hele livet gjennom, eller om de på grunn av ulike belastningsfaktorer kommer til overflaten.»

Fra offer til bøddel

I tilfellet Josef Fritzl fløt denne lavaen i den underjordiske parallellverden han hadde bygget. I den trange, fuktige kjelleren skulle han være enehersker. Her skulle et rolleskifte finne sted; i psykologenes språkbruk en «kompensatorisk geniscenesetting». Det tidligere avviste barnet skulle som voksen tilrane seg fullstendig kontroll over andre.

Fra å være offer for én kvinne ble Fritzl ifølge Kastner til den overmektige bøddel for en annen kvinne.

Barna var til stede

Overfor politiet har Fritzl innrømmet at han voldtok datteren tusenvis av ganger.

Barna i kjelleren måtte overvære når han voldtok deres mor. Til protokollen sa han:

«Ja, men – jeg slukket da lyset, og senere, da jeg hadde bygget ut kjelleren, sendte jeg dem inn i et av de andre rommene.»

Kan mennesker som har opplevd slikt noen gang komme til å leve et normalt liv? Reinhard Haller svarer:

«En så lang isolasjon, som overgår livsvarig fengsel under skjerpede omstendigheter, kan aldri gå sporløst over et menneske. Man kan bare håpe at traumatiske sår med årene heles så mye at ofrene kan føre et normalt liv.»

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

ERKLÆRER SEG SKYLDIG: Josef Fritzl har onsdag erklært seg skyldig i alle tiltalepunkter. Dermed ligger det an til at dommen kommere til å lyde på 20 års fengsel for 73-åringen.
REUTERS
SKAL DØMME: Dommer i Fritzl-saken Andrea Humer.
Ho