Det opplyste justisminister Odd Einar Dørum på søndagens pressekonferanse.

Den foreløpige listen blir en oversikt over hvem som er savnet etter flodbølgekatastrofen. Mye tyder på at politiet håper at publikums respons på listen skal gi dem bedre holdepunkter.

— Ikke endelige lister

— Det er ikke slik at når tallene kommer ut i morgen er dette det endelige resultatet, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Listene vil inneholde opplysninger om navn, personnummer, alder og bosted, opplyste politidirektøren.

Politiet kunne ikke komme med nye tall på dagens pressekonferanse. Det betyr at 462 er savnet mens 980 ikke er redegjort for.

Listen klar før kl. 17

Morgendagens pressekonferanse vil bli holdt klokken 17.00. Da vil listen over de savnede være offentliggjort.

— Vi kan ikke gi noen indikasjoner om hva sluttresultatet vil bli. Noen kommer til rette og noen nye er blitt meldt savnet, sa Killengreen.

— Vi må forberede oss på det største tapet av norske liv i fredstid, gjentok utenriksminister Jan Petersen i dag.

— Det naturlig at pårørende føler fortvilelse og avmakt etter det som har skjedd. Jeg vil likevel fraråde pårørende fra å reise ned i området for å lete etter sine kjære, sa utenriksministeren.

Hjelpemannskaper på plass

Over 100 profesjonelle hjelpearbeider er nå til stede i Phuket-området for å hjelpe nordmenn og lete etter de savnede. UD har 38 personer på plass, 30 frivillige fagfolk er i området. Kripos har sendt 10 etterforskere, mens 20 helsearbeidere er på stedet. Sjømannskirken har fem medarbeidere i Phuket.

Det skal nå bare være to norske pasienter igjen på sykehus i Thailand.

— Vi går nå inn i en fase der det vil være naturlig for meg å reise ned i området, sa Petersen. Han antydet at han ville reise til Thailand tidlig kommende uke.

GIR NAVN I MORGEN: Justisminister Odd Einar Dørum.
SCANPIX