Bildet skal vise konturene av et fartøy på lang avstand.

Det er gjort i alt tre observasjoner av mistenkelig aktivitet i den svenske skjærgården.

En av dem som så noe på overflaten, tok også et bilde.

— Han har sett noe som er på overflaten og etter at han tok bildet synker den ned igjen, sa Anders Grenstad, kontreadmiral i det svenske forsvaret, på en pressekonferanse søndag kveld.

Flytter leteområdet

De tre observasjonene er gjort ved Kanholmsfjärden, Nämdöfjärden og Jungfrufjärden fredag og søndag.

Undervannsaktivitet defineres som enten en ubåt, miniubåt, en dykker på et mindre fartøy eller bare er en dykker, sa Grenstad.

Han opplyste også om at det i flere år har blitt gjort observasjoner i det aktuelle området og at det sammenlagt danner et mønster.

Det svenske forsvaret vil nå også flytte leteområdet noe sør i Stockholms skjærgård.

Letingen fortsetter for fullt

Kontreadmiralen vil ikke peke på Russland som ansvarlig.

— Vi snakker om fremmed undervannsvirksomhet, sa Grenstad.

— Dette er ikke en ubåtjakt, det handler om å samle etterretning. Når det gjelder den skadde russiske ubåten flere medier har meldt om, kan ikke forsvaret trekke samme konklusjon. Vi har ikke noe informasjon om det, sa han.

At man nå betegner det som «trolig» at det pågår undervannsaktivitet i Stockholms skjærgård, er det nest høyeste nivået forsvaret opererer med etter en verifisering av informasjon, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

— Operasjonen fortsetter for fullt for å fullstendig kunne bekrefte informasjonen, sa Grenstad.

- Ukraina-krisen øker nervøsiteten i Sverige

Ukraina-krisen øker dramaet rundt spekulasjonene om en russisk ubåt i den svenske skjærgården, mener Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

— Det er for tidlig å konkludere, vi vet jo fortsatt ikke hva som er plukket opp av svenskene. Men de ville neppe ha satt i gang en så storstilt aksjon uten solide indikasjoner, mener Friis, som leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI.

— Men det mest interessante ved disse spekulasjonen nå er reaksjonene. Tolkningene er enda mer dramatisk nå som følge av krisen i Ukraina og russernes oppførsel der, mener Friis.

— For ett år siden hadde nok svenske kommentarer i mediene vært mer forsiktige med å peke på Russland av frykt for å forsure forholdet. Men nå er det omvendt, mange av kommentarene fra mediene og politikere peker nå mot russerne og det blir understreket at dette viser hvordan russerne holder på.

— Tidligere var man kan kanskje litt naive, nå tar man kanskje litt for mye av, understreker han.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Konteramiral Anders Grenstad i det svenske forsvaret på pressekonferensen søndag i forbindelse med mistanken om utenlandsk aktivitet utenfor kysten av Stockholm.
NTB SCANPIX