PER NYHOLMRomaItalia og Storbritannia oppfordrer sine partnere i EU til å gjøre felles sak med dem og slå hardt ned på den ulovlige innvandringen til Vest-Europa.Dette fremgår av et brev som statsminister Giuliano Amato og statsminister Tony Blair har offentliggjort i fellesskap. Vil overta kontrollen De to regjeringssjefene vil foreslå for Bosnia at italienske og britiske myndigheter overtar kontrollen med inn— og utreisetrafikken i det krigsskadde og dårlig forvaltete landet.Man har forståelse for at den bosniske regjering ikke kan overkomme å avvise ulovlige innvandrere på flyplassen i Sarajevo - men man akter ikke å la tingenes tilstand fortsette. Man vil i løpet av de neste seks måneder utstasjonere egne grensekontrollører og tollere, sies det. Strømmen øker I de første ti måneder av 2000, fastslår de to regjeringssjefene i avisene Corriere della Sera og The Observer, sluset kriminelle grupper minst 50.000 innvandrere gjennom Bosnia til Vesten. Ytterligere 40.000 potensielle innvandrere venter i det tidligere Jugoslavia på å bli fraktet videre. Det er ikke snakk om politisk forfulgte, men om mennesker som betaler mellom 20.000 og 30.000 kroner for å bli brakt ulovlig til EU.De mest utsatte EU-landene er Italia med sin lange kystlinje til Adriaterhavet samt Storbritannia.I sitt brev fastslår de to regjeringssjefene at de økonomiske flyktningene ofte er ofre for skruppelløse bander.Jyllands-Posten/Bergens Tidende