Alarmen gikk kl. 08.29 torsdag morgen, lokal tid. Da kom det melding om at 16-18 pirater bevæpnet med maskinpistoler hadde kapret skipet.

«Bow Asir» har et mannskap på 27 ombord. Mannskapet kommer fra flere nasjoner, men har norsk kaptein. Skipet drives av Salhus Shipping på Karmøy, og er utleid til Odfjell i en treårsperiode.

Langt til havs

Skipets nøyaktige posisjon da det ble kapret er uklar. Ifølge EU Navfor, innsatsstyrken som EU har satt inn i området for å beskytte skipstrafikken, ble skipet kapret 250 nautiske mil øst for Kismaayo.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Ifølge rederiets opplysninger skal imidlertid skipet ha blitt kapret 500 nautiske mil fra land, det vil si to dagers seilas fra kysten.

Skipet kom fra den persiske gulf, fullastet med ulike kjemikalier. Deler av lasten skulle losses i Mombasa.

I Odfjell SE er man sparsomme med opplysninger, men rederiet bekrefter at noe har skjedd med ett av skipene i flåten.

Også leder i Norges Rederiforbunds beredskapssekretariat, Arild Wegner, bekrefter forholdet utenfor Somaliakysten. Sekretariatets oppgave er å gi råd til rederiene i spørsmål om sikkerhet i forhold til krig, terrorisme eller piratvirksomhet.

Gresk skip også kapret

Også et annet kjemikalietankskip ble kapret i samme område. Det er 9000-tonneren MT «Nipayia». Det tilhører et gresk rederi, men er Panama-registrert.

Dette skipet ble kapret 450 nautiske mil øst for Kismaayo med en besetning på 19 personer.

Skipsfarten er advart mot mulige pirater i dette området.

Tidligere «Grenanger»

Skipet, som er på 23.000 dødvekttonn, ble bygget i Sør-Korea i 1982 for bergensrederiet Westfal-Larsen som MT «Grenanger», og senere solgt til Odfjell som igjen solgt skipet sammen med flere andre skip til National Chemical Carriers (NCC) i Saudi-Arabia som inngikk samarbeid med Odfjell.

Etter at NCC nå har trukket seg fra samarbeidet med Odfjell, ble skipet solgt sammen med andre NCC-skip til Torkel Alendal på Karmøy og leid videre til Odfjell på tidscerteparti (tc) i tre år.

TANKER: «Bow Asir» ble bygget i Sør-Korea i 1982 for bergensrederiet Westfal-Larsen, og het opprinnelig som MT «Grenanger».
NIS