8. FEBRUAR fikk 28 marinejegere og 50 soldater fra Hærens Jegerkommando overrakt den amerikanske utmerkelsen Navy Presidential Unit Citation. En av medaljene ble utdelt posthumt, ifølge opplysninger fra den amerikanske ambassaden. Det antyder at et av medlemmene i den norske spesialkommandoen som deltok i Afghanistan fra oktober 2001 til mars 2002, mistet livet under oppdraget.

DE NORSKE SOLDATENE deltok i en fellesstyrke på 2000-3000 mann fra USA, Canada, Danmark, Tyskland, Australia, New Zealand og Tyrkia. I utgangspunktet opererte den ut fra Oman før den etablerte seg i det sørlige og østlige Afghanistan.

Hovedoppdraget var å ødelegge og nøytralisere lederskapet og den militære kapasiteten i Taliban og al Qaida.

Av en nettside til den amerikanske marinen går det frem at Task Force K-Bar, som var betegnelsen på styrken, var den drivende kraften bak et utall kampoperasjoner. Oppdraget ble utført under ekstremt vanskelige og hele tiden farlige forhold. Det omfattet bl.a. rekognosering og direkte kamphandlinger, ødeleggelse av flere hule— og tunnelanlegg, ødeleggelse av hundrevis av tonn fiendtlig ammunisjon og sprengstoff, ødeleggelse av treningsleirer for al Qaida og arrestasjon av militære og politiske ledere.

Ifølge nettsiden hadde avdelingen en suksessrate uten sidestykke gjennom det seks måneder lange oppdraget.

Norske myndigheter har vært uhyre forsiktige med i det hele tatt å antyde hva de norske spesialstyrkene i Afghanistan har bidratt med i kampen mot terrorismen.

DET ER TILSVARENDE oppdrag den norske regjeringen nå vil sende norske spesialstyrker ut i, etter det som kom frem i den utenrikspolitiske redegjørelsen til utenriksminister Jan Petersen i Stortinget tirsdag.

Redegjørelsen skal drøftes i Stortinget i dag.

Det er operasjoner med livet som innsats for dem det gjelder. Og det er operasjoner som klart understreker hvorfor Norge er utpekt som terrormål av ledende al Qaida-talsmenn.

Norske politikere og offiserer har gjort sitt ytterste for, i beste fall, å bagatellisere oppdragene som de norske spesialstyrkene har vært sendt ut på. Og det har fra flere hold vært understreket at norske soldater ikke har deltatt i arrestasjoner av Taliban- og al Qaida-ledere som senere er sendt til Guatanamo-basen på Cuba.

Det er slått fast at fangebehandlingen på Guatanamo-basen ikke er i samsvar med folkerettslige prinsipper.

DET ER IKKE NOEN likegyldig utmerkelse som er blitt de norske elitesoldatene, og soldatene fra de andre landene i styrkene, til del.

Navy Presidential Unit Citation ble innstiftet i 1942/43, og det er første gang en avdeling for spesielle krigsoperasjoner får utmerkelsen siden Vietnamkrigens dager.

Lederen for avdelingen, kommandør Robert Harward, er tidligere tildelt Tysklands nesthøyeste militære utmerkelse for oppdraget i Afghanistan.

Harward hadde under oppdraget ca. 1300 mann inne i Afghanistan, i tillegg kom ca. 1500 mann som var stasjonert utenfor landets grenser. Avdelingen samarbeidet spesielt tett med US Marines. Harward har tidligere opplyst at hans flernasjonale styrke gjennomførte 75 kampoppdrag. Ifølge hans opplysninger ble mer enn 100 mistenkte al Qaida- og Taliban-soldater arrestert og flere titalls ble drept under kampene i Afghanistan.

UTENRIKSSJEF: Atle Skjærstad er utenrikssjef i Bergens Tidende.