Mens hele 91 prosent av islendingene ønsker at landet skal søke om medlemskap i EU, og 52 prosent ville sagt ja ut fra det de vet i dag, sier statsminister David Oddsson klart nei til begge deler.

Oddsson og Selvstendighetspartiet har til nå dominert islandsk politikk nesten totalt. Derfor har det også vært lite sannsynlig at landet skulle søke om medlemskap — EU-interessen i befolkningen til tross.

Men ferske meningsmålinger fra Reykjavik-distriktet indikerer sterke forskyvninger i styrkeforholdene på det islandske partispekteret.

I løpet av noen uker har David Oddssons parti falt fra 47 til 36,5 prosent på meningsmålingene. Samtidig har utenriksminister Halldor Asgrimssons Fremskrittsparti, som tilsvarer Senterpartiet i Norge, gått frem fra fem til 10 prosent. Asgrimsson har gått langt i retning av å si ja til EU, mens partiet hans er delt i saken.

Islands klareste nei-parti, de Venstregrønne, tilsvarende norsk SV, går frem fra 14 til 22 prosent. Sosialdemokratene, som trolig vedtar ja til EU i høst, går litt frem til 28,5 prosent.

I seg selv indikerer endringene på partibarometeret ikke noen vind verken mot ja eller nei til EU. Når ja-siden likevel kan ha best grunn til å være fornøyd med meningsmålingene fra Reykjavik-distriktet, er årsaken at de tyder på en svekkelse av David Oddsons posisjon. Bare dersom hans grep om makten glipper, kan det tenkes nye samarbeidskonstellasjoner som i sin tur kan åpne for EU-søknad.

Island har valg til Alltinget i mai neste år.