— Det store flertall av albanske velgere utførte sin demokratiske rett på en voksen og ordentlig måte, sa lederen for valgobservatørene, Jörgen Grunnet, mandag.

Også Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) mener at valget ble gjennomført i tråd med demokratiske normer og regler.

EUs ledelse i Brussel har gjort det tindrende klart for Albania at et fritt og rettferdig valg er en forutsetning for en samarbeidsavtale.

Avtalen vil være første skritt på veien mot EU-medlemskap for Albania.