Kvinnen, som Barack Obama omtaler som «tante Zeituni» i sine memoarer, fikk for fire år siden avslag på sin asylsøknad om opphold i USA. Hun fikk beskjed av immigrasjonsmyndighetene om å forlate landet, viser opplysninger som nyhetsbyrået AP har innhentet.

Ingen av APs kilder vil stå fram med navn, og Onyango har vært utilgjengelig for kommentar. Det er uklart hvorfor hun fikk avslag på asylsøknaden i 2004. Ifølge nyhetsbyrået har saken hennes vært kjent av funksjonærer på regjeringsnivå i USA.

En talskvinne for USAs immigrasjonsmyndigheter, Kelly Nantel, sier regjeringen ikke kommenterer enkeltindividers saker eller immigrasjonsstatus.

Onyango er ikke alene. Mer enn 10 millioner immigranter oppholder seg ulovlig i USA, viser beregninger.

Obama har flere ganger snakket om sin far og bestemor, mens han ikke har omtalt tanten i løpet av valgkampen.

Zeituni Onyango er fra Kenya. Hun bor i Boston i USA, og det er uklart hvordan hun har klart å oppfylle kravene til å få tildelt kommunal bolig mens hun har et utvisningsvedtak mot seg.

Hvem vil du ha som amerikansk president? Si din mening!