President Barack Obama kan om kort tid bli tvunget til å overse økende motstand mot krigen i Afghanistan og sende flere soldater til det urolige fjellriket i et forsøk på å sikre en ærerik slutt på en av de krigene han arvet fra George W. Bush.

Over halvparten imot

57 prosent av amerikanerne ønsker en rask tilbaketrekning. Presidenten står derfor overfor et betydelig dilemma. Det har allerede kommet spådommer om at krigen i Afghanistan kan utvikle seg til «Obamas Vietnam», en henvisning til krigen i Sørøst-Asia, som ble en knusende belastning for tidligere presidenter.

Offiserene har ennå ikke presisert behovet for styrking av den multinasjonale styrken, som allerede er på over 100.000 mann med 68.000 amerikanske soldater som viktigste element.

Krever opptrapping

En ny rapport fra øverstkommanderende general Stanley McChrystal ses imidlertid som argument for en opptrapping av den militære innsatsen. Det kreves flere soldater til strategien som generalen beskriver i rapporten, hvis detaljer ikke er offentliggjort.

Etter at hans forgjenger ble avsatt, har general McChrystal fått i oppgave av president Obama å utarbeide en ny og mer effektiv strategi for å beseire Taliban. Opprørerne er bedre utdannet og slår dag etter dag til drepende effektivt.

Mindre makt ...

Generalen har tatt et blad fra læreboken for Irak. Mens den multinasjonale styrken hittil har konsentrert seg om å tilintetgjøre opprørerne med angrep fra luften og bakken, blir det overordnede målet i fremtiden å gjøre sivilbefolkningen tryggere for å isolere Taliban.

Resultatet vil bli mindre bruk av makt, det kan bety færre sivile ofre og dermed mindre motstand blant folk. Til gjengjeld legges det større vekt på økonomisk utvikling og på kamp mot korrupsjon, et første og avgjørende skritt mot effektiv ledelse.

Opplæring

Denne strategien krever en hurtig utvidelse og forbedring av afghanske sikkerhetsstyrker. Landet har i dag 130.000 mann i politikorpset og 90.000 soldater. De er imidlertid dårlig utdannet og mangler moderne utstyr.

I vår sendte president Obama 21.000 soldater til Afghanistan. Han har kalt det en vanskelig beslutning. Det ventes nå at general McChrystal vil be om flere tusen spesialister som kan utdanne afghanske styrker.

Det hvite hus har sagt at det ikke er garantert at generalens anmodning blir oppfylt. Presidentens rådgivere gjentar påstanden om at innsatsen i Afghanistan under forgjengerne ble forsømt militært, økonomisk og politisk.

Militært fotavtrykk

Forsvarsminister Robert Gates lover en grundig vurdering av generalens anmodning, men påpeker at det også må tas hensyn til andre forhold. Gates har tidligere uttrykt bekymring over det han kaller det militære fotavtrykk i Afghanistan.

General McChrystal sier at situasjonen i Afghanistan er «alvorlig», men han mener at krigen kan vinnes. Det vil imidlertid ikke bare kreve en ny strategi, men også samordning av den multinasjonale styrken. Denne formuleringen kan bli opptakt til et krav om at USAs allierte også trapper opp sin innsats.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende