I et intervju med The New York Times trekker Obama paralleller med Irak, der USA nå har et tett samarbeid med de sunnimuslimske militsgruppene som tidligere ledet an i kampen mot det amerikanske nærværet.

– Det kan være enkelte sammenlignbare muligheter i Afghanistan og Pakistan, sier Obama i intervjuet.

På direkte spørsmål om USA nå er i ferd med å vinne krigen mot opprørere i Afghanistan, dit han i forrige måned sendte ytterligere 17.000 soldater, svarer Obama et kort «nei».

Full gjennomgang Under valgkampen tok Obama til orde for å utforske muligheten for å splitte Taliban, ved å etablere kontakt med mer moderate elementer.

Nå har han beordret full gjennomgang av USAs strategi i Afghanistan, og han antyder at forsoning etter modell fra det USAs øverstkommanderende i Irak, general David Petraeus, gjennomførte der, kan være veien å gå.

– Dersom du snakker med general Petraeus, tror jeg nok at han vil argumentere for at suksessen i Irak delvis skyldes at man forhandlet med det vi anser for å være islamske fundamentalister, men som var villige til å arbeide sammen med oss fordi de fant taktikkene til al-Qaida frastøtene, sier Obama,

Han er likevel ikke overbevist om at det å forhandle med Taliban vil gi samme positive resultat i Afghanistan.

– Situasjonen i Afghanistan er om mulig enda mer kompleks, sier Obama.

Karzai Afghanistans president Hamid Karzai sier i en kommentar søndag at han er meget fornøyd med Obamas standpunkt.

– Obama aksepterte og godkjente veien med fred og samtaler med de afghanske Taliban-gruppene som han kaller moderate. Dette er gode nyheter. Dette er en godkjenning av det standpunkt vi har tatt allerede. Vi godtar og roser dette, sa Karzai.

Den nåværende presidenten, som utfordres ved det kommende presidentvalget i august, mener at de Taliban-grupper som ikke er alliert med terrornettverket al-Qaida, bør gripe sjansen til å skape fred i Afghanistan etter 30 år med krig.

– Meningsløst Minst tolv mennesker ble drept i flere sammenstøt sør og øst i Afghanistan lørdag, samtidig som Taliban skjøt ned et ubemannet amerikansk spionfly på pakistansk side av grensa.

Den tidligere sjefen for de britiske spesialstyrkene i landet, major Sebastian Morley, går så langt som til å kalle operasjonene meningsløse.

– Operasjonene som vi utfører, er helt meningsløse, sier major Sebastian Morley i et intervju med Daily Telegraph.

– Vi drar ut på operasjoner, havner i kamp med Taliban og drar så tilbake til basen for å drikke te. Vi holder ikke stand. Taliban vet hvor vi er. De vet utmerket godt når vi returnerer til basen, konstaterer Morley.

Norsk kritikk Norske offiserer, med nylig avgåtte admiral Jan Reksten i spissen, stilte også nylig spørsmål ved det militære nærværet i Afghanistan.

– Norges militære nærvær i Afghanistan bidrar ikke til å bygge opp det krigsherjede landet, konstaterte Reksten da han gikk av som leder for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Kaptein Tom Christian Blix, som har tjenestegjort ett år i landet, er enda krassere i sin kritikk.

– De norske militæroperasjonene i Afghanistan er mislykket. Det spilte ingen rolle hva vi gjorde, bare vi gjorde noe, sa Blix i februar.

Men de er begge blitt imøtegått av andre som ikke kjenner seg igjen i deres beskrivelse av situasjonen.

POSITIV: Afghanistans president Hamid Harzai ønsket Obamas utspill velkommen da han holdt tale i Kabul på kvinnedagen.
Scanpix
VANSKELIG SITUASJON: Barack Obama ønsker å splitte Taliban ved å appellere til moderate elementer.
Scanpix