Presidentkandidaten Obama har mer penger å drive valgkamp for enn rivalen John McCain og velger nå å bruke en del av midlene på utstrakt TV-reklame.

29. oktober, seks dager før valgdagen, har Obama kjøpt reklametid på en halv time hos alle de store, landsdekkende TV-kanalene.

Reklamen går naturligvis i beste sendetid.

BRUKER MILLIONER: Barack Obama har nå langt mer penger å drive valgkamp for enn rivalen John McCain.
CARLOS BARRIA/REUTERS