På en pressekonferanse i Washington onsdag krevde en kampvillig Obama at Republikanerne gir etter og godtar skatteøkninger for de rike og nye tiltak for å skape vekst.

Han advarte Republikanerne om at dersom de ikke gir seg og ikke går med på en avtale om å heve gjeldstaket, kan det ende med at USA misligholder sin gjeld, med uante konsekvenser for økonomien.

Han sa Demokratene har gått med på smertefulle nedskjæringer, men kom med skarp kritikk av Republikanerne som han sa ville kutte på utgiftene til utdanning og helse for å holde på skattefordeler for oljeselskaper og eiere av private jetfly.

Republikanerne, som krever dype kutt i statsbudsjettet for å gå med på å heve gjeldstaket, trakk seg fra forhandlingene med presidenten i forrige uke og beskyldte ham for å ville øke skattene.

Alvorlig

Men med alvorlig mine minnet Obama om at dersom det ikke snart blir en avtale, står USA overfor den reelle muligheten at landet ikke kan betale for seg, samtidig som det sliter med å få i gang veksten og skape nye jobber.

Han sa han ikke ville skremme folk unødig, men advarte om at ingen vet hvordan finansmarkedene og investorene vil reagereom det ikke blir en avtale og det går enda dårligere i økonomien.

— Dette er regninger som Kongressen har fått. Det er penger som er brukt, sa han og sammenlignet kongressrepresentantene med en familie som har kjøpt bil og nekter å betale regningen.

— Vi er verdens beste land, og vi kan ikke oppføre oss slik. Det haster, og det må ordnes, sa han.

Sarkastisk

Med bitende sarkasme sammenlignet han den fastlåste Kongressen med sin døtre Malia og Sasha, som han sa alltid har leksene sine ferdig lenge før de må.

— De venter ikke til kvelden før. De holder ikke på hele natta. Kongressen kan gjøre det samme. Det morer meg faktisk når jeg hører folk si at det er presidenten som må utvise mer lederskap, sa han.

Striden om budsjettet og gjeldstaket kommer slik at den blir en del av valgkampen, der Obama skal prøve å gjenvelges mens Republikanerne vil prøve å få ham ut av Det hvite hus.

Men vel vitende om at meningsmålinger viser at et stort flertall vil ha økte skatter for de rikeste som en del av pakken med budsjett og gjeldstak, forsterket Obama sine krav i stedet for å bakke.

Står fast på kravet

Han sto fast på at det trengs økte skatter og nye stimuleringstiltak for å støtte byggeindustrien og skape nye arbeidsplasser.

Skal det bli ny vekst, trengs slike tiltak for å få ned arbeidsløsheten, som nå er på 9,1 prosent. Men forslaget kan vanskeliggjøre forhandlingene med Republikanerne.

— Midt i en gjeldskrise ønsker de å låne og bruke mer penger for å løse problemet. Dette er ikke forhandlinger, dette er en parodi, sier Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Samme dag som Obama talte, advarte Det internasjonale pengefondet IMF USA om de to partiene snart må bli enige om å heve gjeldstaket, slik at sjokk i verdensøkonomien kan unngås.

IMF advarte også mot en for rask innstramming og nedskjæring av budsjettunderskuddet fordi det ville gjøre det enda vanskeligere å skape ny vekst.