I løpet av våren har Obama mer enn halvert Clintons forsprang blant superdelegatene, som vil få en avgjørende rolle når demokratene skal velge sin presidentkandidat.

Til tross for intensiv oppvartning av partiveteran Clinton har de fleste superdelegatene som allerede har bestemt seg, valgt å støtte Obama. I løpet av de siste månedene har Clintons ledelse minsket fra om lag 100 til vel 30 superdelegater.

Ifølge en beregning som TV-kanaljen MSNBC har utført, har Hillary Clinton nå støtte av 256 superdelegater, mens Barack Obama støttes av 225.

– Obama har vunnet flere delegater og flere stemmer, han har fått inn mer penger enn Clinton. Og nå ser vi det samme skje med superdelegatene også, sier Simon Rosenberg, som leder demokratenes støttegruppe NDN.

VIP De såkalte superdelegatene er 795 valgte politikere og partiveteraner, «VIP-ene» i det demokratiske partiet. De er ikke bundet av resultatene fra primærvalgene i sine hjemstater, men står helt fritt til å velge hvilken kandidat de vil støtte.

I prinsippet kan de forandre mening helt fram til den avgjørende partikongressen i august, når partiet skal velge sin presidentkandidat. Verken Obama eller Clinton ansees å ha noen sjanse til å oppnå de 2.025 delegatene som trengs for å vinne nominasjonen via de vanlige delegatene, som fordeles etter primærvalgene i de ulike delstatene. Det betyr at superdelegatene vil spille en avgjørende rolle.

McCain haler innpå Innad i det demokratiske partiet pågår det en heftig debatt om hvordan få partiet til å enes om en kandidat før partikongressen.

I den republikanske leiren er John McCain for lengst utpekt som partiets presidentkandidat. Han kan dermed konsentrere seg om det kommende presidentvalget 4. november.

Hos demokratene er frykten stor for at republikanerne dermed skal få et stort forsprang i valgkampen.

I en fersk måling som meningsmålingsinstituttet Ipsos har utført for nyhetsbyrået AP, har nå Obama mistet ledelsen på 10 prosent som han hadde over McCain. Det betyr at McCain dermed ligger omtrent jevnt med både Obama og Clinton.

Diskutér den amerikanske presidentvalgkampen her.