Den amerikanske presidenten har tatt til orde for en atomvåpenfri verden, og USA forhandler nå med Russland om en ny avtale om atomnedrustning.

Den amerikanske forsvarsledelsen stritter imidlertid imot, og diskusjonene går nå høyt mellom Pentagon og Det hvite hus, skriver The Los Angeles Times.

Striden står om en topphemmelig strategiplan, som bærer navnet Nuclear Posture Review.

Pentagon har i sine innspill ikke strukket seg så langt som president Obama ønsker, av frykt for å svekke USAs forsvarsevne.

Obama-administrasjonen presser på sin side på og vil ha på plass en ny strategisk doktrine der atomvåpnene har en mye mindre rolle enn tidligere.

Ledende tjenestemenn i Pentagon betegner debatten som «livlig» og bekrefter at forsvarsledelsen er bekymret for at Obama-administrasjonen vil gå for langt i sin nedrustning, skriver The Los Angeles Times.