I meningsmålingen utført av Ipsos svarer 48 prosent at de har et positivt inntrykk av Obama, mens kun 10 prosent er skeptiske til ham.

Målingen er utført blant 7.000 innbyggere i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait, Libanon, Egypt og Jordan.

33 prosent svarer at de er positive til USA, mens 43 prosent er negative. 14 prosent hadde et nøytralt syn, mens de resterende 10 prosentene ikke visste.

Obama har planlagt en tale til den muslimske verden i Egypts hovedstad Kairo 4. juni.

Egypt er ifølge målingen det landet der Obamas popularitet er lavest med kun 22 prosent.