Sommerens politiske gjørmebryting flyttet i går inn i Kongressen. Da president Barack Obama forklarte Kongressen at hans helseplan ikke åpner for tilbud til illegale immigranter, brølte den republikanske senatoren Joe Wilson fra Sør–-Carolina: «Du lyver».

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

— Upassende Den type utfall hører med til de opphetede debattene på folkemøter, men er meget sjeldne i Kongressen. Analytikere mener at enkelte senatorer med dette brakte sommerens lavnivådebatt fra folkemøtene inne i Kongressen.

Målet Obama hadde satt seg var å få debatten inn i et annet og mer seriøst spor.

Senator Obamas motkandidat ved presidentvalget, McCain tok klart avstand fra sin partifelles utfall.

–Upassende, var hans korte og fyndige kommentar.

I en tale som selv hans politiske motstandere mente var en av hans beste, gjenstår det viktigste spørsmålet: Klarte president Barack Obama å overbevise noen tvilere i debatten om USAs haltende helsereform? De første reaksjonene i natt tydet på at han ikke klarte det.

— Slutt å krangle

Ber amerikanske folkevalgte slutte å krangle og i stedet sørge for en helsereform som kan redde liv.

– Tiden for krangling er over, sa Obama da han hold sin tale om helsereformen til Kongressen onsdag kveld lokal tid.

Han advarte om at han ikke vil kaste bort tid på politiske motstandere som har konkludert med at det er bedre å stanse helsereformen, enn å forsøke å forbedre den. Samtidig kom han med skarp kritikk av dem som har spredt løgner om reformen for å hindre oppslutning om den.

– Jeg er ikke den første presidenten som tar opp denne saken. Men jeg er fast bestemt på å bli den siste, sa Obama, som advarte om at amerikanske borgere vil dø unødig dersom ikke politikerne klarer å komme til enighet.

Én sykdom fra konkurs USA er i dag det eneste rike landet i verden som ikke har en ordning for helsetjenester som omfatter alle borgere. Så mange som 50 millioner amerikanere mangler helseforsikring, og Obama minnet om at mange av disse kun befinner seg én sykdom eller én ulykke fra å gå personlig konkurs.

Han ga også eksempler på hvordan dagens helsevesen rammer folk som er forsikret, ved at forsikringsselskaper finner muligheter som gjør at de unngår å utbetale premier til syke.

– En mann fra Illinois mistet forsikringsdekningen samtidig som han fikk behandling med cellegift, fordi selskapet fant ut at han ikke hadde fortalt om gallestein som han ikke engang visste at han hadde. De forsinket behandlingen, og på grunn av det døde han, fortalte Obama.

Han slo fast at ingen bør behandles slik i USA, noe som fikk bevegede kongressmedlemmer til å reise seg og applaudere.

Offentlig forsikring Et av de største stridsspørsmålene rundt den foreslåtte helsereformen er hvorvidt det skal innføres en ordning hvor staten tilbyr forsikringer, i konkurranse med de private aktørene. Forslaget er blitt møtt med skarp kritikk fra republikanere som frykter dette er første skritt mot full offentlig overtakelse av helsevesenet.

I talen gjentok Obama sin støtte til en statlig forsikringsordning, samtidig som han understreket at han er åpen for andre alternativer så lenge de innebærer valgfrihet for forbrukerne.

Ved ikke å stille noe ultimatum håper han å få gehør blant republikanere og høyreorienterte demokrater. Men resultatet kan også bli at han skaper misnøye blant demokrater som befinner seg lenger til venstre politisk.

Balansekunst Siden en del demokrater er skeptiske til Obamas forslag, og presidenten helst vil ha støtte også fra republikanere, er han avhengig av politisk balansekunst for å sikre flertall for reformen.

Obama gikk likevel hardt ut mot republikanere som har spredt påstander om at helsereformen vil føre til opprettelse av «dødspaneler» med myndighet til å forkorte livet til eldre mennesker.

Andre og mer edruelige kritikere er bekymret for kostnadene den foreslåtte reformen vil medføre. Obama forsvarer seg med at helsereformen riktignok vil koste over 5.000 milliarder kroner i løpet av et tiår, men at dette er mindre enn hans forgjenger George W. Bush ga i skattelette for rike amerikanere.

Forsvar fra avdød senator Senator Ted Kennedy ville ikke la døden hindre ham i å delta i kampen for amerikansk helsereform.

Derfor skrev han et brev til president Barack Obama i mai i år med et sterkt forsvar for reformen. Meningen var at brevet skulle sendes etter Kennedys død, og Obama mottok det få dager før han talte om helsereformen i Kongressen.

– Det han skriver, er at vi først og fremst står overfor et moralsk spørsmål. Det som står på spill, er ikke bare politiske detaljer, men fundamentale prinsipper knyttet til sosial rettferdighet og vårt lands karakter, forteller Obama.

Ted Kennedy, som døde av hjernesvulst i august, var en svært viktig forkjemper for helsereform i løpet av sine 47 år som senator.

JIM YOUNG/REUTERS
JOSHUA ROBERTS