I nær fremtid vil etter alt å dømme USAs etterretningstjenester legge på bordet det man hevder er ugjendrivelige beviser på at regimet til president Bashar al-Assad har brukt kjemiske stridsmidler mot sin egen befolkning, skriver aftenposten.no

Deretter vil president Barack Obama sannsynligvis kunngjøre hva USA og allierte land har tenkt å foreta seg.

Den amerikanske presidenten kan teoretisk sett gi ordre om:

  • Sammen med briter, franskmenn og eventuelle andre allierte går USA til en begrenset aksjon over to-tre dager med krysserraketter og jagerfly. Man vil angripe utvalgte mål, som militære hovedkvarter, flyplasser og utskytingsramper for tungt artilleri. Angrepene vil ikke føre til annet enn at Assad-regimet tilføyes begrenset skade. Borgerkrigen i landet vil fortsette i overskuelig fremtid. Sannsynlighet: Svært stor.
  • Amerikanske fly settes inn bare mot Syrias kjemiske stridsmidler. Lagrer for slike stridsmidler ødelegges, og artilleri som kan brukes til å skyte ut kjemiske stridsmidler, blir tatt ut med presisjonsvåpen. Sannsynlighet: Svært liten.
  • USA og allierte innfører en flyforbudssone over Syria slik at det syriske regimet ikke blir i stand til å bruke fly mot opprørerne. Dette vil kreve et langvarig engasjement der man ødelegger det syriske flyvåpen og deretter skyter ned alle gjenværende militære fly som går på vingene over Syria. Aksjonen vil medføre varig svekkelse for Assad-regimet, men ikke ta endelig knekken på det. Sannsynlighet: Godt under middels.
  • Man setter i verk en langvarig bombekampanje slik at man i praksis ødelegger Assad-regimets militære kapasitet. Assad-familien og resten av lederskapet i den syriske staten blir «tatt ut». Landet blir på den måten overlatt til de ulike opprørsgruppene som de siste årene har kjempet mot det sittende regimet. Sannsynlighet: Nesten, men ikke helt utelukket.
  • USA og allierte invaderer Syria og okkuperer landet. Etter noen år innsettes et regime som er utpekt av det syriske folket i demokratiske valg. Sannsynlighet: Fullstendig utelukket.

Kilder: Forskningssjef Bjørn Arne Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt, forsker Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analyse.

KAN BLI STRAFFET: USA ønsker å straffe Syrias president Bashar al-Assad (t.h.), som her er på et besøk i byen Daraya, sørvest for Damaskus. Men USA vil neppe sende inn soldater på bakken.
SANA