USA har krevd full byggestans i de israelske bosetningene på Vestbredden, og Obama har gjort det helt klart for israelerne at han ikke godtar noe unntak, sier utenriksminister Hillary Clinton.

Obama var helt klar på dette da han hadde besøk av statsminister Benjamin Netanyahu 18. mai, sier hun.

Netanyahu aviser – Han ønsker en slutt på bosetningene. Ikke noen bosetninger, ikke noen utposter, ikke forventet naturlig vekst, slår Clinton fast.

– Dette er vårt syn på saken, og dette har vi formidlet i klare ordelag både til israelerne, palestinerne og andre, sier hun.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjentatte ganger avvist kravet om full byggestans i bosetningene, senest under et regjeringsmøte søndag.

– Det er meningsløst å be oss om å ikke dekke behovene for naturlig vekst og stanse all byggevirksomhet, sa Netanyahu.

Abbas møter Obama

Torsdag tar Obama imot palestinernes president Mahmoud Abbas i Det hvite hus, og også under dette møtet vil spørsmålet om bosetninger stå sentralt.

De israelske bosetningene i de okkuperte palestinske områdene er i strid med folkeretten og regnes for å være et av de største hindrene for en varig fredsavtale.

De palestinske selvstyremyndighetene har gjort det klart at de ikke akter å gjenoppta fredsforhandlingene med Israel, før Netanyahu fryser all byggeaktivitet i bosetningene og fjerner de mange veisperringene på Vestbredden.

Diskutér Midtøsten-konflikten her.