Demokratenes presidentkandidat har en oppslutning på 47 prosent i målingen utført av Ipsos for AP, mens Republikanernes kandidat har 41 prosent av de amerikanske velgerne i ryggen.

McCain har et forsprang på 10 prosentpoeng over Obama blant hvite velgere og ligger likt med Illinois-senatoren blant mannlige velgere. Dette er velgergrupper Republikanerne vanligvis har bred støtte fra i nasjonale valg.

Obama leder imidlertid over McCain med 13 prosentpoeng blant kvinnelige velgere, med 30 prosentpoeng blant velgere under 34 år og med 55 prosentpoeng blant minoritetsgrupper, ifølge målingen.

Kongressen AP/Ipsos-målingen, som er utført blant 1.002 amerikanere, viser også at Demokratene har stor støtte blant amerikanerne på spørsmål om hvem de vil skal kontrollere Kongressen etter valget i november.

Hele 53 prosent sier de foretrekker Demokratene, mens 35 prosent vil ha Republikanerne. Det er også negativt for McCain og de republikanske kandidatene at målingen viser stor misnøye med dagens situasjon og president George W. Bushs innsats.

Kun 18 prosent av de spurte mener USA er på vei i riktig retning, og kun 31 prosent liker jobben Bush gjør.

– Stemme på Bush Obama har erklært at å stemme på McCain er som å stemme på en tredje periode med Bush. I en ny politisk reklame for John McCain marker republikaneren nå et brudd med Bush ved å erklære at «vi er verre stilt nå enn for fire år siden».

– Washington er ødelagt. John McCain vet det. Vi er verre stilt nå enn for fire år siden, sier en fortellerstemme i reklameinnslaget, som gikk på lufta tirsdag.

Reklamen understreker videre at McCain har opptrådt selvstendig i alle årene han har vært aktiv i politikken.