Den amerikanske presidenten holdt sin første tale til en hovedforsamling i FN onsdag.

Den brukte han til å love samarbeid med andre land, men også til å forsvare USAs nasjonale interesser.

Obama understreket at USA har lagt til side mye av sin skepsis til FN og oppfylt sine plikter overfor organisasjonen. Amerikanerne har betalt utestående medlemskontingent og sluttet seg til FNs menneskerettsråd, påpekte han.

– Ønsker sterkere FN

– Noe av det viktigste med denne talen er at den er den endelige bekreftelsen på at USA er tilbake i det internasjonale fellesskapet. De ønsker et sterkere FN og nedbetaler sin gjeld til FN, stiller seg bak at vi i fellesskap skal løse våre felles problemer. Det er et brudd med en tidligere politikk der USA gikk mer alene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Stoltenberg mener Obamas tale var løfterik og visjonær.

– Han la stor vekt på verdier, demokratier og menneskets selvbestemmelsesrett. Det var en tale der han vektla mange av de sakene Norge er opptatt av som nedrustning og klima, sa Stoltenberg til norsk presse noen minutter etter Obamas tale.

Midtøsten

Obama sa også at tiden er inne til å få i gang nye forhandlinger om fred i Midtøsten, og understreket at USA betrakter den fortsatte israelske byggingen av bosetninger som ulovlig.

– Målet må være klart: To stater som lever side om side i fred og sikkerhet, sa han.

Han understreket at partene må sette seg til forhandlingsbordet uten å stille forhåndsbetingelser. Dagsordenen må omfatte både sikkerhetsforhold og uløste spørsmål som grenselinjer, Jerusalems status og flyktningenes skjebne, sa Barack Obama i FN.

FN-kritikk fra Gaddafi

Hovedforsamlingen ble åpnet av generalsekretær Ban Ki-moon i New York onsdag, i nærvær av over 120 stats— og regjeringssjefer fra hele verden.

Etter Obama gikk Libyas leder Muammar Gaddafi på talerstolen i FN for aller første gang. Han kom med skarp kritikk av FNs sikkerhetsråd, og spesielt at fem land har vetorett i rådet.

USAs utenriksminister Hillary Clinton og FN-ambassadør Susan Rice forlot salen før den libyske lederen tok ordet.

SHANNON STAPLETON