Obama gjorde det klart at det offentlige nå er den eneste enheten som fortsatt har ressurser nok til å få økonomien i gang igjen etter at den private sektoren er sterkt svekket av krisen.

— Det er bare staten som kan bryte den onde sirkelen der tapte jobber fører til at folk bruker mindre penger som igjen fører til enda flere oppsigelser. Å bryte denne sirkelen er akkurat det denne planen skal gjøre, sa han.

Han gjorde det klart at om pakken ikke blir vedtatt, vil krisen utvikle seg til en katastrofe og USA kan ende i en nedadgående spiral det blir umulig å snu.

— Dette er ikke en vanlig resesjon. Vi gjennomlever nå den verste økonomiske krisen siden den store depresjonen sa han og viste til Japans tapte tiår som et eksempel på hva som skjer om man ikke får i gang økonomien igjen.

Pressekonferansen fungerte som et forum for å skjerpe presset mot republikanerne i Kongressen som er skeptiske til stimuleringspakken, og for å forklare det amerikanske folk enda en gang hvor alvorlig krisen er.

Første hinder

Bare timer før seansen startet, passerte stimuleringspakken det første hinderet i Senatet. Med 61 mot 36 stemmer vedtok Senatet å avslutte debatten slik at votering over pakken som nå er på 838 milliarder dollar, kan finne sted tirsdag.

Tre republikanere sluttet seg til demokratene slik at det ble flertall for å stanse debatten. Dermed er veien åpen for votering om selve pakken på 827 milliarder dollar tirsdag.

Demokratene trengte minst to republikanere siden de bare har 58 mandater av Senatets 100, og et mindretall på 40 kunne ha stanset behandlingen av pakken.

For sikkerhets skyld ble den kreftsyke Ted Kennedy hentet til Washington for å delta i voteringen og sikre flertallet.

I løpet av den siste uka har forslaget til Obama på 825 milliarder dollar vokst til 937 milliarder og så blitt barbert ned igjen til 827 milliarder dollar.

Dersom pakken nå blir vedtatt, skal representanter for Senatet og Representantenes hus, som i forrige uke vedtok sin versjon på 819 milliarder dollar, forhandle seg fram til et felles forslag, som deretter må vedtas uendret i hvert kammer før det blir sendt til presidenten for undertegning.

Vanskelige forhandlinger

Men forhandlingene kan bli vanskelige siden senatsversjonen for å imøtekomme republikanerne har kuttet ut en rekke tiltak for velferd og utdanning som demokratene i Representantenes hus vil ha med.

Republikanske Susan Collins fra Maine, som var en av de tre som stemte for å avslutte debatten, sa at om fellesforslaget inneholder tiltakene som er fjernet under senatsbehandlingen, får det ikke hennes stemme.

De andre to republikanerne er Olympia Snowe, også fra Maine, og Arlen Specter fra Pennsylvania.

Obama ønsker at planen skal ligge på hans skrivebord innen utgangen av uka.

I tillegg til stimuleringspakken legger finansminister Timothy Geithner tirsdag fram en plan for hvordan den siste halvparten av krisepakken til bankene på 700 milliarder dollar fra i fjor høst skal brukes.

Obama ville ikke si mye om den på pressekonferansen for ikke å ta søkelyset bort fra Geithners pressekonferanse, men han gjorde det klart at administrasjonen vil samarbeide med bankene om å hjelpe dem av med de dårlige lånene slik at de kan gjenoppta sin utlånsvirksomhet.

Møter folket

Obama kom til pressekonferansen rett fra en reise til Elkhart i Indiana der han møtte velgere og lokale politikere, og han brukte byen som et eksempel på hvor hardt krisen har rammet.

I Elkhart er arbeidsløsheten økt fra 4,7 prosent til 15 prosent i løpet av det siste året etter at den lokale produsenten av bobiler måtte permittere mange ansatte.

Om han har møtt motstand i Kongressen, har han fortsatt en høy stjerne i befolkningen. En ny meningsmåling fra Gallup viser at han har oppslutning fra 67 prosent av velgerne, og han bruker denne støtten åpent for å presse republikanerne i Kongressen.

ADVARER: President Barack Obama
LARRY DOWNING