Prøver tatt fra dyr på en gård sørvest for London viste tirsdag at de var smittet av munn— og klovsyke. Gården ligger innenfor den ene av de to beskyttelsessonene som ble opprettet etter det første utbruddet i forrige uke.

– Sjefen for veterinærmyndighetene bekrefter at prøvene som ble tatt i går, viser at dyrene hadde munn- og klovsyke. Dyrene ble slaktet etter at de første tegnene til sykdommen ble oppdaget mandag, sa miljøminister Hilary Benn tirsdag.

Landbruksdepartementet benektet imidlertid ryktene om at et tredje tilfelle skal være oppdaget.

«Handlet riktig»

– Dette viser at vi har handlet riktig ved å innføre strenge tiltak for å forhindre at utbruddet sprer seg, framholdt Benn videre. Ifølge BBC skal opp til 100 kyr være avlivet på gården der utbrudd nummer to ble fastslått.

Bonden Laurence Matthews, som eier gården der det nye utbruddet er funnet, sa seg «fullstendig knust» av nyheten.

– Mange bønder er svært, svært redde og arbeidet på gårdene her omkring har stanset nesten helt opp, fortalte han til den britiske rikskringkastingen.

EU har forbudt eksport av levende dyr, ferskt kjøtt og melkeprodukter fra Storbritannia. Bøndene får heller ikke lov til å transportere dyr innad i landet, og dette kan føre til kjøttmangel i britiske butikker innen utgangen av uken, skriver The Guardian .

Rask reaksjon

Frykten for mangel på kjøttvarer var en av grunnene til at regjeringen nølte med å innføre transportforbud under utbruddet av munn- og klovsyke i 2001.

– Dette førte til at millioner av dyr ble smittet, og denne gangen ble det straks innført forbud, skrev The Guardian tirsdag.

Ifølge avisen kan eksportforbudet komme til å koste bøndene opp til ti millioner pund (vel 117 millioner kroner) per uke. I fjor eksporterte britene storfe-, svine- og fårekjøtt samt levende dyr for til sammen 525 millioner pund eller over seks milliarder kroner.

Det britiske bondelaget NFU advarer om at mange gårdbrukere risikerer å gå konkurs, hvis munn- og klovsyken skulle spre seg og utbruddene vare like lenge som i 2001-2002. Den gang tok det ti måneder å bli kvitt sykdommen, som ikke er farlig for mennesker.

DYLAN MARTINEZ
IAN HODGSON