Det britiske landbruksdepartementet opplyste torsdag at munn— og klovsyke er blitt oppdaget på et sted like i nærheten av slakteriet i Brentwood i Sørøst-England der flere smittede griser ble oppdaget tirsdag.

Eksperter i Brussel sier at sykdommen er så smittefarlig at den lett kan spre seg til resten av Europa, og true kjøttindustrien på tvers av kontinentet.

Landbruksorganisasjonene har satt en sju dagers frist for å se om sykdommen kan bringes under kontroll. Hvis de lykkes, håper de at Storbritannia kan oppheve eksportforbudet, som ble innført onsdag. Myndighetene leter fortsatt etter kilden til det nye utbruddet av sykdommen.