Den syke kua var 14 år gammel. Derfor er det usikkert om kua ble smittet før eller etter at fôr som inneholder kjøttbeinmel ble forbudt i 1990. Kua var den tredje syke kua som er oppdaget i Sveits i år.