Besetningen holder til i Fjerritslev. Landbruksdepartementet sa det hadde opplysningen om dyret fra Statens Veterinære Serumslaboratorium. Laboratoriet har undersøkt en selvdød ku. Prøven var positiv og er nå sendt til Storbritannia for endelig bekreftelse.

Landbruksminister Ritt Bjerregaard kommenterte funnet:— De nødvendige skritt er allerede tatt. I februar i fjor gjennomførte vi de nødvendige foranstaltninger for å beskytte forbrukerne, sa hun.

Danmark hadde i fjor sitt første tilfelle av kugalskap. Det var en ku fra en besetning i Himmerland. Den gang mistenkte man en fôrblanding med beinmel for å være smittekilden. I 1992 ble en ku likeledes funnet smittet, men den gangen var det ifølge veterinærinspektør Birgit Hendriksen snakk om en ku importert fra Storbritannia.

NTB