Det er det femte tilfellet av sykdommen i Danmark.

Det smittede dyret ble oppdaget under en rutinemessig undersøkelse av selvdøde og avdøde dyr.

Det er solgt 33 dyr til andre besetninger i Danmark fra gården der den smittede kuen kom fra. I tillegg er det solgt dyr til fem andre land, og disse landene er blitt informert om funnet av sykdommen.

Hele besetningen på 487 dyr blir slaktet. Plantedirektoratet undersøker nå om dyrefôret er kilde til smitten.