Landets landbruksdepartement meldte lørdag at en kalkun er smittet av viruset i Scarlatesti.

Masseslakting av fjærkre i området skal innledes søndag.