Opprettelsen av en midlertidig irakisk myndighet, som under amerikansk ledelse skal styre landet, er langt mer tidkrevende og komplisert enn man antok før militæraksjonen ble innledet 20. mars.

Behovet for raskt å få opprettet en administrasjon som har den lokale befolkningens tillit, ble understreket i går, da en voldsom eksplosjon i et ammunisjonsdepot midt i Bagdad kostet minst ni irakere livet, blant dem tre babyer.

Skylder på amerikanerne

Talsmenn for de allierte styrkene forklarte at enten en misfornøyd iraker eller medlemmer av militsen Fedayeen Saddam hadde fyrt av nødraketter inne på det flere hundre kvadratmeter store, åpne lageret bak høye murer.

— De visste hva de gjorde, og det er ingen tvil om at de ønsket å forvolde en alvorlig ulykke, forklarte oberst John Peabody.

Det store lageret besto av ammunisjon som de amerikanske soldatene har funnet i enorme mengder overalt i den irakiske hovedstaden. Tidligere i uken hadde eksperter tilintetgjort en del av lageret med kontrollerte sprengninger, og den lokale befolkning var blitt advart mot å nærme seg området.

Da amerikanske marineinfanteristene ilte til unnsetning, fant de seks drepte. Lokalbefolkningen mente det var amerikanerne som var ansvarlige for eksplosjonen, og begynte å skyte mot marineinfanteristene, som ble tvunget til å trekke seg tilbake.

Senere ble seks kister kjørt gjennom byen på en åpen lastebil, og opphissete irakere truet med å bringe tre små kister med de drepte babyene til Palestine Hotel, hvor det amerikanske militæret har satt opp sitt hovedkvarter.

Lokale beboere hevdet at USA hadde ansvaret for eksplosjonen, fordi de hadde opprettet det store ammunisjonslageret nær et boligkvartal, hvor fire hus ble totalt ødelagt.

— USA er like ille som Saddam, lød et av de sinte ropene.

I det amerikanske forsvarsdepartementet betegnes eksplosjonen som et tragisk uhell. Flere eksperter fremhever at den slags er uunngåelig i et land som flyter av våpen og ammunisjon.

Nye møter

Det innrømmes samtidig at slike tragiske episoder vil gi næring til de antiamerikanske følelsene som mangelen på mat, vann og strøm allerede har fremkalt. En talsmann innrømmet i går at det fortsatt bare er tre fjerdedeler av den østlige delen av Bagdad som har elektrisitet, mens forsyningen bare er gjenopptatt i en fjerdedel av hovedstadens vestlige del.

Tidligere i uken hevdet general Jay Garner at en midlertidig administrasjon ville være på plass allerede i kommende uke. Nå har amerikanske ministere med forsvarsminister Donald Rumsfeld i spissen korrigert spådommen med påstander om at generalen ble misforstått.

Jay Garner møter i dag, for andre gang, fremtredende irakere i et forsøk på å skape enighet om en midlertidig myndighet. Den største gruppen shiamuslimer har imidlertid besluttet seg for å boikotte møtet. Andre grupper hevder at det bare er snakk om et skuespill, fordi amerikanerne allerede har avslørt at deres favoritt er lederen av Iraqi National Congress, Ahmed Chalabi.

På den bakgrunn ses det som utelukket at en midlertidig ledelse kan bringes på plass i løpet av få dager. Målet er nå å ha et irakisk dominert styre på plass innen utgangen av mai.

Inntil da vil en gruppe eksilirakere bli plassert i alle 23 departementer, der de under Garners ledelse skal forsøke å gjenoppbygge en effektiv regjeringsstruktur. Eksilirakerne er utsendt av forsvarsdepartementet i Washington og det er samme departementet som sammen med CIA-agenter avhører et dusin høytstående medlemmer av det avsatte regimet, som i løpet av de siste par ukene har overgitt seg eller er blitt tatt til fange.

Ifølge forsvarsminister Donald Rumsfeld er det snakk om folk som sitter inne med opplysninger som USA trenger. Det gjelder både for masseødeleggelsesvåpen og forbindelser til terrorgrupper, de to vesentligste begrunnelsene for at Saddam Hussein skulle avsettes med en militæraksjon.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende