Foretaket Nuclear Management Partners har fått et nøkkeloppdrag knyttet til avviklingen.

Oppdraget omfatter praktiske avviklingstiltak og arbeid knyttet til lagring av avfall ved Storbritannias største atomanlegg. Kontrakten er verdt rundt 1,3 milliarder pund, eller vel 13 milliarder kroner, per år, ble det opplyst fredag.

– Vi har gjennomført en vellykket vurderingsprosess for å sikre oss den best mulige ledelsen for avviklingsarbeidet ved Sellafield. Utfordringene her er større enn noen andre vi står overfor, sa de britiske atommyndighetenes talsmann Ian Roxburgh.

Nuclear Management Partners består av det britiske selskapet AMEC, amerikanske Washington International Holdings og franske Areva. Oppdraget konsortiet nå har fått, er et viktig ledd i arbeidet med å rydde opp ved nedlagte atomanlegg.

Faren for at radioaktivt materiale fra gjenvinningsanlegget Thorp ved Sellafield skal lekke ut og havne i havet, har skapt bekymring i Norge og andre av Storbritannias naboland.

Sellafield ligger ved Irskesjøen nordvest i England.

Foretaket Nuclear Management Partners har fått et nøkkeloppdrag knyttet til avviklingen av det omstridte atomanlegget Sellafield.