Kunngjøringen om kuttet torsdag kom bare ett døgn etter at banken hadde senket diskontoen med 0,5 prosent.

Det første rentekuttet skapte gledesstemning på børsene i New York og rundt om i resten av verden. Torsdagens nye nedsettelse ble gjort kjent etter at børsene hadde stengt, slik at det først ville få betydning for børsutviklingen fredag.

Federal Reserve senker rentene for å avverge en ytterligere nedkjøling av den amerikanske økonomien.

Diskontoen er renten som sentralbanken krever på lån gitt til forretningsbankene, og er retningsgivende for hele kredittmarkedet.NTB