Folket venter seg endringer av Japans nyvalgte statsminister, Junichiro Koizumi. Analytikere og markedene forventer at han skal demonstrer nok styrke til å gjennomføre strukturelle reformer som kan bidra til å gjennomrette tilliten til Japans vaklende økonomi. Torsdag la han fram lista over hvem han vil ha med seg til å gjøre jobben.

Koizumi hadde lovet nye fjes, men lista har også mange gamle. Han hadde lovet yngre folk, men gjennomsnittsalderen er 61,5 år. Eldst av dem er 79-årige Masajuro Shiokawa, som er utpekt til finansminister.

Han hadde lovet flere kvinner. Det løftet har han holdt. Aldri har det vært så mange kvinnelige statsråder, likevel er det bare fem.

En av dem er kanskje Koizumis sterkeste kort, Makiko Tanaka. For første gang har Japan fått en kvinnelig utenriksminister. Et flertall av velgerne skulle gjerne sett Tanaka i selveste statsministerstolen.

Seigt maktapparat Skeptiske røster har allerede satt spørsmålstegn ved om den reformvennlige statsministeren vil kunne gå utenom det seige maktapparatet i regjeringspartiet LDP og få gjennomført de reformene han sier han vil ha.

Derfor var det knyttet stor spenning til hvem han tok med seg i regjeringsteamet, og særlig var man spente på postene som har med økonomi og finans å gjøre. Markedet reagerte straks negativt da ryktene om at 79-årige Shiokawa var utnevnt begynte å sive ut.

Derimot er nok mange fornøyde med at den meget velrenommerte økonomen Heizo Takenaka er utnevnt til statsråd med ansvar for økonomi, skattepolitikk og informasjonsteknologi.

Forandring? Koizumi kom til topps på slagordet «Forandring i LDP— Forandring i Japan». Mange spør seg allerede om hvorvidt 59-åringen, som to ganger tidligere har forsøkt å vinne statsministervalget, kan få til store endringer.

Til tross for at også han er populær blant velgerne, er han et relativt ubeskrevet blad i politikken. Han er blitt valgt inn i nasjonalforsamlingen 10 ganger, men den eneste toppjobben han har hatt i regjeringssammenheng, var da han var helseminister i 1988. I 1992 var han minister for post og telekommunikasjon. I utenrikspolitikken har han ingenting å vise til.

Så er det også innenrikspolitikk han vil måtte konsentrere seg om med det første. En vaklende økonomi, et bankvesen i vanskeligheter blir første prioritet. Og han skal forberede regjeringen og partiet på et valg i Overhuset i juli.

En av Koizumis kjepphester har vært privatisering av Japans gedigne postvesen. Japans postkontorer fungerer også som banker og forsikringsselskaper og svært mange japanere har satt sparepengene sine der. Koizumi mener systemet er lite effektivt, og vil gjøre om på det, men den gamle garde i partirekkene er ikke enige med ham. Mange Japan-kjennere mener statsministeren vil få store problemer med å gjennomføre mange av de valgløftene han ga i valgkampen.

Sann reformist? At kampen mot den gamle garde i LDP ikke blir en enkel sak for den frittalende statsministeren, har han ifølge japanske aviser allerede fått merke. Man foretar seg ikke noe i japansk politikk uten å konsultere herrene på toppen i hver av LDPs fraksjoner. Det har ikke Koizumi gjort i regjeringsutnevnelsen, og han skal allerede ha fått reaksjoner.

Reformering av LDP - det største partiet i regjeringskoalisjonen med fjerning av fraksjonssystemet, er noe av det Koizumi har satt seg fore å få gjennomført.

Kritikere peker på at også Koizumi er barn av dette systemet og at han i årtier var lojal mot sin fraksjon. Han tilhørte avtroppende statsminister Yoshiro Moris fraksjon, som befinner seg på høyresiden i det konservative LDP.

Tiden vil vise om Koizumi kan få gjort noe. Valget i juli vil vise om velgerne er fornøyde.

NTB