Dette opplyser forsker Greg Mello ved det amerikanske Los Alamos-laboratoriet til Bergens Tidende. Han leder en studiegruppe som har undersøkt effekten av det nye våpenet. Det heter B61-11 og er en såkalt «bunker buster», en bombe som er utviklet spesielt for å ødelegge underjordiske anlegg.

USA har femti B61-11 bomber som kan slippes fra bombeflyet B-2. Våpenet skal kunne trenge 6-7 meter ned i jorden gjennom betong som beskytter en bunker. Det har bare en brøkdel av ytelsen til Hiroshima-bomben og senker dermed terskelen for bruk av atomvåpen i en krig.

Omgikk forbud

— B61-11 er en fryktelig idé som de amerikanske våpenlaboratoriene har drevet frem i sin kamp for stadig mer penger til nye våpen, sier Greg Mello til BT.

President George Bush innførte i 1992 et forbud mot utvikling av nye atomvåpen i USA, fordi den kalde krigen var over. Våpenprodusentene omgikk forbudet ved å hevde at B61-11 ikke var et nytt våpen, men en modifikasjon av en gammel atombombe (B53) og fikk klarsignal av president Bill Clinton til å gå i gang med prosjektet.

De militære ønsket et atomvåpen med lav ytelse og høy presisjon som kunne brukes i konvensjonelle konflikter med «bandittstater» som Irak. Våpenet ble utviklet i hemmelighet uten offentlig eller politisk debatt og var ferdig i 1997. Det er siden gjennomført tretti tester av B61-11 og det amerikanske luftforsvaret beskriver bomben som anvendelig mot en rekke dypt begravde anlegg som kommandoposter og våpenlagre.

Villfarelse

Våpenprodusentene hevder at B61-11 er et «rent» atomvåpen som på grunn av sin høye presisjon og lave ytelse gjør minimal fysisk skade på overflaten og ikke medfører noen fare for spredning av radioaktivitet.

— Dette er en villfarelse. Beregninger som vår studiegruppe har gjort viser at B61-11 virker som enhver annen kjernefysisk eksplosjon. Det er fysisk umulig å drive et våpen ned i jorden raskt nok og dypt nok til at jordoverflaten dekker eksplosjonen.

— Eksplosjonen vil ha styrke som et lite jordskjelv og overflaten virker som et trommeskinn. Et svært krater dannes, omtrent som ved et meteornedslag, og det blir et veldig lufttrykk som blåser over ende lette bygninger som bolighus. Radioaktive stoffer fra eksplosjonen vil også bli spredt i luften og falle ned, forteller Greg Mello. For at en atomeksplosjon av denne størrelsen ikke skal forårsake skader på overflaten må våpenet trenge rundt 30 meter ned i jorden før det eksploderer.

Tautrekning

— Jeg regner det ikke som sannsynlig at B61-11 vil bli brukt i krigen mot terrorismen, men det kan ikke utelukkes, sier Mello.

Det pågår en tautrekning i Bush-administrasjonen, forteller han. Utenriksminister Colin Powell leder en moderat fløy som vil gå forsiktig frem. En gruppe hauker med viseforsvarsminister Paul Wolfowitz i spissen ønsker en tøffere linje.

— Powell vil aldri tillate bruk av atomvåpen, men han kan fort miste kontrollen hvis USA opplever et nytt terrorangrep med mange døde, for eksempel et biologisk eller kjemisk angrep som kan spores til en bestemt kilde. Det tror jeg vil skape et sterkt press i regjeringen og kongressen om å gjengjelde med atomvåpen, sier Greg Mello.

Krever nøyaktighet

— Kan B61-11 ødelegge et underjordisk lager for biologiske og kjemiske stridsmidler ?

— For å tilintetgjøre et lager må man vite helt nøyaktig hvor det ligger og treffe det svært nøyaktig. En liten bom på bare 30 meter er nok til at det går galt. Det biologiske eller kjemiske materialet vil da ikke forbrenne, men bli blåst opp til overflaten av eksplosjonen og spredt over store områder, sier Greg Mello.

USA har i krigen i Afghanistan hittil brukt en laserstyrt «bunker buster» med konvensjonell sprengladning kalt GBU-28. Dette våpenet er langt og tynt og er mye tyngre enn B61-11. Det trenger dypere ned i jorden og er tilstrekkelig for angrep mot vanlige underjordiske anlegg.

fakta/B61-11

  • Den nye atombomben B61-11 veier 2500 kilo og har en sprengvirkning på rundt 300 tonn (0,03 kilotonn) TNT. * Sprengvirkningen til bomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945 var til sammenligning på 12-15 kilotonn. * Det finnes en hel familie våpen som betegnes B61. Andre bomber i samme serie kan yte helt opp til 350 kilotonn. De er altså flere ganger sterkere enn Hiroshima-bomben, men blekner likevel mot de store bombene som er laget for å avskrekke atomkrig. B61-familien er en videreutvikling av en bombe kalt B53 på 9 megatonn (1 megatonn: 1000 kilotonn). * B61-11 trenger 6-7 meter ned i jorden og eksploderer med en tidsforsinkelse på 2 minutter. Bomben har en elektrisk mekanisme som hindrer at tritiumgass trenger inn i sprenghodet før sprengningen. Siste kraftige stadium av eksplosjonen blir forhindret og bomben har dermed lav ytelse.