Talen klokken 20.30 norsk tid er den offisielle starten på et amerikansk framstøt for å selge planene om rakettskjold til samarbeidspartnere i Europa og Asia som har gitt ideen en kjølig mottakelse.

Bush ønsker — foreløpig - ikke til å kassere ABM-avtalen fra 1972, men kommer i talen til å understreke at avtalen ikke står i forhold til realitetene, sier en talsmann.

— Presidenten vil gjøre et viktig poeng av den nye virkeligheten og om behovet for en ny basis for fred og stabilitet. Tiden er inne for å ta i bruk helt nye begreper, sier talsmannen.

Bush innledet rakettskjoldkampanjen mandag kveld ved å ringe Tysklands statsminister Gerhard Schröder, Frankrikes president Jacques Chirac, Canadas statsminister Jean Chretien, Storbritannias statsminister Tony Blair, og NATOs generalsekretær George Robertson.

Nesten uke skal amerikanske utsendinger reise til Europa for å overbevise USAs allierte, siden følger Japan, Russland og Kina.

Mange er redde for at ABM-avtalen skal ryke, og utløse et nytt våpenkappløp. ABM-avtalen er hjørnesteinen i systemet for rustningskontroll mellom USA og Russland.

(NTB)