NATO-medlem Tyrkia, støttet av USA, presser resten av alliansen hardt for å få hjelp til å beskytte seg mot angrep fra nabolandet Irak. Tyrkerne mener at de vil stå meget utsatt til dersom en USA-ledet koalisjon angriper Irak.

Et flertall av NATOs land, Norge inkludert, har lenge stilt seg positive til forespørselen. Men Tyskland, Frankrike, Belgia og Luxemburg har blokkert tiltaket fordi landene har ment det ville forstyrre FNs arbeid med å finne en fredelig løsning.

De fire landenes holdning har skapt til dels sterke reaksjoner innad i alliansen. Omtrent alle berørte internasjonale organisasjoner, fra FN til Røde Kors, forbereder seg på det som skjer i tilfelle krig, påpekes det fra flertallets side. Å planlegge defensive tiltak for Tyrkia vil ikke forpurre arbeidet med å finne en fredelig løsning, mener de samme.

Temaet var ventet på dagsorden under NATOs faste, ukentlige Rådsmøte i går. Men ettersom dette møtet ble holdt bare kort tid før Colin Powells Irak-tale i FN, var det ingen stemning for å ta i den politisk betente striden. En diplomatisk kilde sier imidlertid til Bergens Tidende at det trolig blir et nytt, ekstraordinært møte i NATOs råd om Tyrkia-spørsmålet i dag eller i morgen.

Tyrkia ønsker seg blant annet bakke-til-luft-raketten Patriot, minst ett AWACs overvåkningsfly, utstyr til beskyttelse av havner og utstyr til sivil beredskap.

På en pressekonferanse i Tyrkias hovedstad Ankara i går, understreket regjerings-talsmann Yusuf Buluc at:

— Det er viktig at NATO ikke drøyer sine vedtak i denne saken ytterligere.