– Den type fyrverkeri som vi ikke kan forby representerer ingen fare, sier Hagehaugen.

Hagehaugen sier det planlagte forbudet mot bruk av pinneraketter må vurderes som et første skritt. I arbeidsgruppen der Hagehaugen deltok, konkluderte man med at pinnerakettene ikke bare var farlige med tanke på øyeskader, men representerte også andre faremomenter.

Les også: Storberget sender forbudet på høring

Hun er rystet over opplysningene fra Haukeland universitetssjukehus om at over 20 personer også i år ble påført øyeskader av fyrverkeri.

Holdningsendring

– Tallene på skadde viser at vi også trenger en holdningsendring. Når så mange barn får synet ødelagt, er det grunn til å spørre hvordan folk opptrer når fyrverkeri sendes opp, sier Hagehaugen.

Hun viser til at DSB før nyttår vedtok at et trådløst avfyringssystem måtte trekkes tilbake fra markedet.

– De produkter som det er lov å selge i Norge er kontrollert av SINTEF etter oppdrag fra DSB. Vi kan likevel ikke være helt trygge på at hvert eneste batteri skal være sikkert. Derfor ber vi folk om å holde seg unna avfyrte batterier i minst en halv time.

Nyttårsaften opplevde et barn å få en rakett i ansiktet etter å ha nærmet seg et avfyrt batteri et kvarter senere.

Politisk beslutning

Hagehaugen sier arbeidsgruppen under ledelse av Torill Tandberg fra DSB ga det faglige rådet om forbud mot privat bruk av raketter med styrepinne. Forbudet som justisdepartementet sluttet seg til skal gjelde fra kommende nyttårsfeiring.

DSB har ingen umiddelbare planer om å ta initiativ til nye tiltak, selv om årets nyttårsfeiring er minst like nedslående som de foregående.

– Vi må først se hvordan det planlagte forbudet virker. EU-direktivet hindrer oss i hvert fall ikke. Tvert om, sier Hagehaugen.

Hun mener dette til sjuende og sist handler om å ta en politisk beslutning.

– Arbeidsgruppen ble nedsatt etter initiativ fra departementet. Den ga en rekke anbefalinger og ga sin støtte til det planlagte forbudet som skal hindre skader på helse og materielle verdier, sier Hagehaugen.

NYTT DIREKTIV: - EU-direktivet hindrer oss i hvert fall ikke i et forbud. Tvert om, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.