37 prosent svarer at regjeringen gjør en god jobb, mens 22 prosent er misfornøyd med regjeringen i målingen som er utført av meningsmålingsinstituttet Skop.

Det innebærer at «tillitsbalansen», forskjellen mellom de som er fornøyd og de som er misfornøyd, har endret seg i regjeringens favør. Det betyr at oppslutningen rundt regjeringen til Fredrik Reinfeldt er større enn det forgjengeren Göran Persson kunne skryte av mot slutten av sin tid som statsminister.

Forrige gang en svensk regjering kunne vise til like god «tillitsbalanse» var i mai 2004, ifølge Skop.

Tilliten til Socialdemokraterna i opposisjon er for tiden synkende. 32 prosent tror de ville gjort en bedre jobb enn de borgerlige dersom Socialdemokraterna hadde vært i regjering, mens 31 prosent tror de ville gjort det dårligere, ifølge målingen.

BOB STRONG