Orkideen ble nylig oppdaget i et regnskogsområde i Andesfjellene i Bolivia. Oppdageren, gartnermester Frank Brandenburg fra Hildesheim i Midt-Tyskland, bestemte seg straks for å kalle den opp etter sin personlige venn Gorbatsjov.

— Jeg ønsker på denne måten å hylle Mikhail Gorbatsjov for hans fortjenstfulle innsats til beskyttelse av plantelivet og naturen for øvrig. Samtidig ønsker jeg å minne om hvor viktig det er å redde sjeldne planter fra utryddelse, sier Brandenburg.

Sovjetunionens siste statssjef fylte nylig 70, og er en begeistret hobbygartner. Han er dessuten grunnlegger og leder for organisasjonen Green Cross, som fra sitt hovedkvarter i Genève kjemper for å redde truede dyre- og plantearter.

Den nyoppdagede orkideen er omtrent 20 centimeter høy, og har ifølge Frank Brandenburg en nærmest lysende rødfarge. Den vokser i høyder mellom 1.800 og 2.500 meter over havet, og skal være ganske tallrik i regnskogsområdet i Bolivia.

NTB