— Vi må komme videre i arbeidet for å bedre menneskerettighetene i Nord-Korea. Det nytter ikke lenger bare med skrekkhistoriene om hvordan innbyggerne i Nord-Korea behandles. Vi må få forsøke å få i stand en dialog.

Det sier Therese Jebsen og Jan Ramstad i Raftostiftelsen.

Internasjonal konferanse

Tirsdag starter en internasjonal konferanse i London der Raftostiftelsen samarbeider med blant annet det britiske utenrikspolitiske instituttet i Chatham House om nye måter å komme i dialog med nordkoreanerne.

Konferansen er en videreføring av den store konferansen om samme tema som ble arrangert i Bergen i 2006.

— Denne konferansen ble på flere måter et gjennombrudd for tanken om at det er ikke mulig å skape en dialog om bedring av menneskerettighetene i Nord-Korea bare gjennom fordømmelse av de uverdige forholdene for sivilbefolkningen og folk i «systemet» som kanskje beveger seg på kanten av det makthaverne aksepterer, sier Ramstad som har hatt hånd om Raftostiftelsens «Korea-portefølje» siden år 2000 da Raftoprisen ble tildelt Sør-Koreas president Kim Dae-jung.

Therese Jebsen sier at man i planleggingen av konferansen har fått gjennomslag for at fokus i større grad må rettes mot hvordan man kan søke å utvide dialogen til kontakt med idrettsfolk, kulturpersonligheter og andre aktører i det sivile samfunn.

Et av spørsmålene som vil bli diskutert i London er om det er mulig å få i stand en Helsingfors-prosess i Nordøst-Asia etter mønster av den som ble startet i Øst-Europa.

Nordkoreansk interesse

Nord-Korea har vist interesse for konferansen. I et nyhetsbrev skriver en av Nord-Korea-ekspertene i Chatham House at han ikke utelukker en uoffisiell deltakelse fra nordkoreansk side, uten at dette utdypes nærmere.

Jan Ramstad har, blant annet i kontakt med Nord-Koreas ambassade i Stockholm, erfart at man der hadde gode kunnskaper om konferansen i Bergen og det som ble diskutert her.

— Om ikke mer, så er det en indikasjon på at det offisielle Nord-Korea følger nøye med i diskusjoner rundt menneskerettighetene i landet, sier han.

Blant spørsmålene som blir drøftet i London er Nord-Koreas politiske lederskap, kultur og musikk i landet, vitenskapelig og teknisk samarbeid, utviklingsspørsmål og investeringer.

En av hovedinnlederne er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som gjennom sitt Oslo-senter for fred og menneskerettigheter har engasjert seg sterk i Korea-spørsmålet. Bondevik deltok også på konferansen i Bergen.

Innlederne er Korea-eksperter fra diplomati, høyskoler, universiteter og menneskerettighetsorganisasjoner i Asia, Europa og USA.

— Et gjennombrudd for internasjonaliseringen av Raftostiftelsen?

— Det gir oss et bredere fundament. Raftostiftelsen har alltid vært internasjonal, dette er en understrekning av at vi arbeider med mer enn Raftoprisen. Et annet tiltak er en bedre oppfølging av prisvinnerne, sier Jebsen og Ramstad.

BEDRE MENNESKERETTIGHETER. Raftostiftelsens Therese Jebsen (t.h.) og Jan Ramstad spiller en sentral rolle i konferanse i London om menneskerettigheter i Nord-Korea. Utenriks-departementet og Fritt Ord deltar i finansieringen. FOTO: VEGAR VALDE
Valde, Vegar