Det danske rikspolitiet opprettet fredag en koordineringsenhet for å bistå lokale politikontorer med nasjonal overvåking. Klokka 21.30 fredag kveld kunne enheten melde om branner i biler og konteinere i København, Århus, Odense, Kalundborg, vestlige bydeler i København og i Nordsjælland.

– Det ser nedslående ut, sier politimester Michael Høyer.

Rikspolitiets oppgave er å flytte mannskap og ressurser mellom politikretsene for å bekjempe urolighetene.

– Men det har hittil ikke vært nødvendig, sier Høyer.

En muslimsk fedregruppe i Nørrebro i København sa fredag at de vil innkalle de voksne i bydelen til et stormøte dersom urolighetene fortsetter.

– Det er ikke i noens interesse at urolighetene fortsetter. Vi vil også at politiet kan ferdes trygt i området og beskytte beboerne, sier Khalid Alsubeihi fra fedregruppen til politiken.dk.

Torsdag hadde fedregruppen et møte med ungdommer fra Nørrebro. Dersom det blir nye uroligheter fredag, vil de innkalle til et nytt møte med ungdommenes foreldre lørdag.

Alsubeihi mener de unge i hovedsak reagerer på grunn av gjenopptrykkingen av Mohammed-karikaturen.