Den siste tiden har strømmen av internt fordrevne økt i Darfur. Bare til Otash er det kommet 15.000 nye flyktninger de siste ukene, fra ulike områder i Sør-Darfur.

– Situasjonen på bakken er blitt verre. Nå er det viktig å holde det internasjonale fokuset, sier Solheim til NTB.

FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland sa onsdag til NTB at fire millioner mennesker i Darfur nå er avhengige av nødhjelp. Det er nesten en tredel av befolkningen.

Stammekrig

Den siste tiden har det vært flere sammenstøt mellom opprørere og regjeringshæren, særlig i Nord-Darfur. Samtidig har en ny, eller rettere sagt gammel, dimensjon i konflikten blitt mer markant den siste tiden, nemlig rene stammekonflikter.

– Disse konfliktene er en viktig grunn til at så mange flykter nå. Det er blitt mange flere fordrevne, men ikke alle kommer til leirene, sier en anonym bistandsarbeider til NTB. Hjelpearbeiderne i Darfur har ikke lov til å snakke med pressen.

– Det er avgjørende med nye politiske initiativer og at vi får en bedre styrke på plass. Jeg frykter at hjelpeapparatet mister energien dersom det ikke blir en politisk framgang, sier Solheim.

Sudanske myndigheter ser imidlertid ikke ut til å ha hastverk, og bruker stammekonfliktene for det de er verdt som politisk argumentasjon.

– Dette er ikke lenger en politisk konflikt. Det er ulike stammer som slåss mot hverandre, sa Sør-Sudans guvernør Atta Idriss under møtet med Solheim.

– Og arabiske stammer slåss mot andre arabiske stammer. Derfor er det helt feil å si at dette er en etnisk konflikt.

Otash

Men i flyktningleiren Otash er det bare afrikanske stammer som må klumpe seg sammen under hjelpeorganisasjonenes presenninger. Nå bor det minst 42.000 mennesker i leiren.

Hundrevis av mennesker stimlet sammen rundt Solheim og hans følge da de suste inn i leiren i FNs hvite landcruisere.

– Når jeg besøker slike steder, klarer jeg ikke la være å sammenligne med mine egne barn og den ufattelige flaksen vi har hatt, sier Solheim til NTB.

– Disse leirene er bra på en del områder, som mat og helse, men det skjer jo ingenting her. Folk har ingenting å gjøre, maten blir delt ut, det er ingen kulturtilbud, ingen sport, ingenting som skjer. Men folk kan ikke bare overleve fra dag til dag, de må også ha noen framtidsutsikter også, en mening med livet. Å rekruttere nye soldater i en slik leir er verdens enkleste sak, sier Solheim.

Samtidig som Solheim og Idriss møttes, kom det meldinger om at regjeringshæren angrep opprørsgruppa SLA i fjellområdet Jebel Marra. Denne SLA-fraksjonen har ikke undertegnet fredsavtalen.

Flyktninghjelpen

Solheim tok også opp Flyktninghjelpens sak i sitt møte med guvernøren, og fikk løfte om at det skal holdes et møte med organisasjonen neste uke. Flyktninghjelpen trakk seg ut av Darfur for en uke siden etter å ha blitt suspendert en rekke ganger, men ønsker å komme tilbake.

– Jeg er veldig, veldig forsiktig optimist. Sudanske myndigheter er vanskelige på den måten at de er flinke til å si de riktige tingene, men det er umulig å vite om de følger opp.

Torsdag møttes Solheim og Egeland i VIP-loungen på flyplassen i Khartoum, før de tok av til hvert sitt sted i Darfur. Egeland var på vei til el-Geneina i Vest-Darfur på grensen til Tsjad. Egelands besøk skulle opprinnelig vare tre dager, men onsdag ble deler av hans reisetillatelse trukket tilbake av sudanske myndigheter, og besøket skrumpet inn til én dag. Egeland måtte avlyse besøk i flere flyktningleirer ettersom sudanske myndigheter mente at sikkerheten ikke var god nok.

Bibiana Dahle Piene