Truslene omtales i internett-nyhetsbrevet «Joseph Farahs G2 Bulletin», som har fått opplysningene fra den pakistanske journalisten Hamid Mir.

Hamid Mir ble kjent etter at han intervjuet Osama bin Laden.

Politiets Etterretningstjeneste i Danmark er oppmerksomme på den gjeldende hjemmesiden, men vil ikke kommentere saken.

Journalisten Mir har nettopp besøkt grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan. Der skal han ha fått opplysninger fra kilder i Taliban om at 12 personer er på vei til Danmark for å ta livet av tegnerne.

Den danske terroreksperten Lars Erslev Andersen tror imidlertid ikke at det er noen stor sjanse for at de 12 når fram til Danmark, dersom det stemmer at de er på vei.