NTB-Reuters

Rettsmøtet ble overført live på tre ulike TV-kanaler i Serbia.

Milosevic bestred igjen domstolens lovlighet. Denne gangen snakket han engelsk. Nye tiltaler mot Milosevic vil bli lagt fram i oktober, sier hovedaktor Carla Del Ponte.

Nye tiltaler for krigsforbrytelser begått i Bosnia-Hercegovina og Kroatia vil ifølge Del Ponte bli lagt fram i begynnelsen av oktober, mens en revidert tiltale for krigsforbrytelser i Kosovo vil ta noe lengre tid. Endelige tiltaler vil foreligge om to eller to og en halv måned.

Rettens administrator, dommer Richard May, opplyste at han vil vurdere å oppnevne en forsvarer for Milosevic som fortsatt nekter å anerkjenne domstolen.