STEIN VIKSVEENBrussel

Tidenes største kontrollprogram av storfe settes i gang fra mandag av. Hver uke skal 130.000 storfe i de 15 EU-landene testes for kugalskap. Der det registreres tilfeller av BSE, blir hele besetningen slaktet og destruert. Det blir regnet med at 1,75 millioner dyr vil bli avlivet og brent i de neste månedene.

Tiltakene For å gjenopprette tilliten til matvarer vedtok EUs landbruksministre i går flere nye tiltak:* Det blir forbudt å bruke alle typer antibiotika i dyreftr. Forbudet er først og fremst beregnet på gris, men omfatter også fjørfe og andre husdyr. * Kontrollen med dioksin i matvarer skjerpes. EU-kommisjonen vil i løpet av de neste månedene vedta strengere grenseverdier. Det gjelder både for kjøtt og fisk og kan berøre den norske oppdrettsnæringen.* Forbud mot omsetning av T-beinstek og andre storfeprodukter som inneholder bein fra ryggraden.* Matvarekontrollen rent generelt skal trappes opp blant annet for å få ned det relativt høye antallet av salmonellatilfeller.

Ufattelige kostnader Flere og flere forbrukere i EU-området reagerer med å boikotte storfekjøtt. Gjennomsnittlig for EU er prisene for storfekjøtt falt med 25 prosent de siste månedene og forbruket med 27 prosent.Krisen akselererer ved at 57 land har innført importforbud eller restriksjoner i importen av alt storfekjøtt fra EU-landene. Den sviktende eksporten alene kan ifølge landbrukskommissær Franz Fischler gi et overskudd på kjøtt i år på ca. 800.000 tonn.. Det er ufattelige kostnader knyttet til kampen for å bekjempe BSE og gjenopprette tillit til kjøttvarer. EUs budsjettkommissær, Michaela Schreyer, disponerer ti milliarder kroner som er avsatt for å kompensere bøndenes inntektstap. EU tar 70 prosent av omkostningene ved oppkjøp av dyr som blir slaktet og destruert, resten må gå over nasjonale budsjetter. EU deltar dessuten i finansieringen av BSE-testingen.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende