Systemet innebærer at strømmen blir koblet ut i hele nabolag i 60 til 90 minutter etter tur. Det er de nordlige og midtre delene av California som er rammet av krisen, og de første utkoblingene fant sted onsdag.

Kaldt vær, høyt forbruk til oppvarming og mangel på kraft både i California og i nabostatene ligger bak krisen som har tvunget fram ekstraordinære tiltak.

Den bakenforliggende årsaken er dereguleringen eller privatiseringen av kraftmarkedet. Flere kraftselskaper står på konkursens rand etter at prisen på kraft har steget til skyene, samtidig som selskapene ikke får lov å heve prisen til forbrukerne like mye.

Meningsmålingene viser at det store flertallet av innbyggerne mener krisen skyldes selskapenes krav om høyere priser.

NTB