Norges avtroppende EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland har besøksboken full de neste ukene. Etter at den nye regjeringen har lagt bak seg den første tiden med blant annet revidert statsbudsjett, står statsråder og statssekretærer nærmest i kø for å besøke Brussel.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Kristin Halvorsen (SV), kommunal— og regionalminister Åslaug Haga (Sp), forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), nærings- og handelsminister Odd Eriksen (Ap), miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV), statssekretær Karin Yrvin (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet og statssekretær Åge Rosnes (SV) i Utdannings- og forskningsdepartementet skal alle gjeste Brussel i løpet av de neste to og en halv ukene.

Nordlig dimensjon

Utenriksminister Støre deltar i det halvårlige møtet i EØS-rådet førstkommende mandag, og skal senere på dagen delta på en orientering om EUs ministermøte om Unionens nordlige dimensjon. Støre hadde forrige måned samtaler med det britiske EU-formannskapet i London, og også da sto nordområdene høyt på dagsordenen.

Dagen etter skal Støre ha møter med flere EU-kommissærer og EU-parlamentarikere, samt med NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer.

Forsvarsminister Strøm-Erichsen skal mandag møte den såkalte EU-troikaen i forbindelse med at EU-landenes forsvarsministere kommer sammen i Brussel.

Opp på barrikadene

Kommunalminister Åslaug Haga flagget senest på landsmøtet i Nei til EU forrige uke at hun «vil gå i klinsj med EU» og «klatre opp på barrikadene». I slutten av november har hun muligheten til å klargjøre sine standpunkter i Brussel. Da skal hun og finansminister Kristin Halvorsen etter planen drøfte den differensierte arbeidsgiveravgiften med EU-representanter.

Denne avgiften, som regnes som det tyngste distriktspolitiske virkemidlet i Norge, måtte fra 1. januar 2004 gradvis legges om fordi overvåkingsorganet ESA anså at det var i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Men nå legges siste hånd på et utkast til nytt regelverk for regionalstøtte i EU- og EØS-området, og Norge håper det kan åpne for en gjeninnføring av den differensierte arbeidsgiveravgiften i hele Nord-Norge. Bondevik-regjeringen argumenterte hardt for å få til dette, og Haga og Halvorsen viderefører denne linjen.

Forslaget til nytt regelverk for regionalstøtte er nå til intern behandling i EU-systemet og ventes å bli lagt fram i Kommisjonen like før jul. Meningen er at det skal tre i kraft fra 1. januar 2007.