— 0-opsjonen er definitivt ikke på bordet lenger, sa NATOs generalsekretær George Robertson, og bekreftet dermed at NATO-landene er enige om at nye medlemskapsinvitasjoner skal sendes ut i november neste år.

Hvor mange og hvilke land som får invitasjonen er høyst uklart, men det er urealistisk at alle de ni kandidatlandene vil få tilbudet samtidig. Landene som er definert som kandidatland er Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria, Slovakia, Romania, Makedonia, Albania og Slovenia.

NATO ble utvidet med tre nye land i 1999 og NATO-lederne bestemte på toppmøtet i Washington at døren skal stå åpen for nye land. De tre baltiske landene ønsker å bli tatt opp samtidig, noe Russland allerede har satt seg kraftig imot.

NTB