Sentralbanken i USA avgjorde onsdag at den vil holde styringsrenta på sitt nåværende nivå, 0–0,25 prosent. Styringsrenta vil bli liggende på et lavt nivå i en lengre periode, melder sentralbanken.

Samtidig kunngjorde sentralbanken at den vil kjøpe opp statsobligasjoner for 300 milliarder dollar (1.960 milliarder kroner) fra USAs finansdepartement og utvide sitt eksisterende program for oppkjøp av gjeld og verdipapirer.

Gjennom sine tiltak vil sentralbanken sprøyte mer enn 1.000 milliarder dollar (om lag 6.540 milliarder kroner) inn i den amerikanske økonomien.