Salt på overflaten av Jupiters største måne Ganymedes gir sterke beviser for at en sjø ligger under den isete overflaten. Oppdagelsen ble gjort med romsonden Galileo, som sendte data som viser saltmineraler blant overflate-isen på månen. Forskerne som analyserer informasjonen mener at dette er bevis på en gjemt sjø. En annen av Jupiters måner, Europa, har også en sjø under overflaten som resultat av gravitasjonskrefter som varmer opp isen, tror forskerne.

Termiske krefter kan ha presset saltene ut på overflaten, mener forskerne. Mesteparten av materialet ligger i områder hvor terrenget nylig har blitt revet opp. Saltene består hovedsaklig av magnesiumsulfat, samt noe sodium og hydrogensulfat. Målinger av Ganymedes magnetfelt indikerer også tilstedeværelsen av et elektrisk ledende væskelag under overflaten.

Forskere har spekulert i om Europas sjø kan være et passende habitat for enkle livsformer. Det samme kan gjelde for Ganymedes.

Forskningsteamet fra University of Hawaii er ledet av Thomas McCord. Rapporten publiseres i tidsskriftet Science.(Origo)